محلول رادیاتورشور پاور با حجم۳۵۴ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۴۰۰ تومان

از این محصول ساخت کشور ترکیه است و جهت شست وشو وخنک نمودن رادیاتور استفاده میشود.