محلول رادیاتورشور پاور با حجم۳۵۴ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۴۰۰ تومان

از این محصول ساخت کشور ترکیه است و جهت شست وشو وخنک نمودن رادیاتور استفاده میشود.

محلول رادیاتورشور پاور با حجم354 میلی لیتر
محلول رادیاتورشور پاور با حجم۳۵۴ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۴۰۰ تومان