اسپری واکس داشبورد و لاستیک اکو وان با حجم ۶۰۰ میلی لیتر

۲۶,۰۰۰ تومان

مناسب برای داشبورد و لاستیک

با حجم 600 میلی لیتر

واکس داشبورد، به شما کمک می کند تا سطح داشبورد اتومبیل شما کاملا تمیز نگه داشته شود

 

اسپری واکس داشبورد و لاستیک اکو وان ۶۰۰ میلی لیتر
اسپری واکس داشبورد و لاستیک اکو وان با حجم ۶۰۰ میلی لیتر

۲۶,۰۰۰ تومان