خرید اسپری کاربراتورشوی

خرید اسپری کاربراتورشوی

معرفی اسپری کاربراتورشوی

اسپری کاربراتور شوی ناخالصی ها را در مخزن و ساسات را از بین میبرد.سوراخ ها و نازل های کالیبره شده نیز میتوانند با همین روند تمیز شوند .همچنین این اسپری برای مبدل های کاتالیزوری مناسب است.

کاربرد اسپری کاربراتورشوی

  • عملکرد تمیز سازی عالی
  • عملکرد کاربوراتور ایده آل
  • موتور به آرامی کار میکند
  • نقص هایی ایجاد شده توسط ساسات ها و کاربوراتور های کثیف اصلاح می شوند.
  • تمیزی بدون از بین بردن دریچه ی بالایی
  • پاک کننده قوی و سریع مناسب چربی ها ، دوده ها ، لجن و کربن های رسوب شده در کاربراتور ، ساسات و والوها
  • افزایش عملکرد خودرو.

اسپری کاربراتورشوی ناخالصی ها را در مخزن و ساسات را از بین میبرد.سوراخ ها و نازل های کالیبره شده نیز میتوانند با همین روند تمیز شوند.