خرید اسپری روان کننده و ضد زنگ

خرید اسپری روان کننده و ضد زنگ

کاربرد اسپری روان کننده و ضدزنگ

از اسپری های روان کننده برای زدودن زنگ،سست کردن قطعات زنگ زده،پاکسازی و محافظت از سطوح آغشته به موم،گریس،قیر،صمغ ،توقف صدای جیر جیر،از بین بردن رطوبت، پاکسازی چسب از روی دیوار استفاده می شود.  اسپری روان کننده درون سطوح زنگ زده و پوسیده نفوذ نموده و زنگار و آلودگی ها را از سطح فلز، سیم های برق، پیچهای خراب، وسایل و تجهیزات برقی، اتصالات، مکانیزم های کنترلی و دیگر قطعات فلزی پاک می کند.اسپری های زنگ زدا و روان کننده حتی در دمای بسیار بالا نیز به خوبی عمل می کنند.

 ویژگی‌های اسپری روان کننده

  • ضد استاتیک و خوردگی
  • غیر قابل حل در آب
  • فاقد مواد سمی
  • فاقد جاگذاری مواد زائد

ازاسپری های روان کننده برای زدودن زنگ،سست کردن قطعات زنگ زده و... استفاده میشود.این اسپری حتی در دمای بسیار بالا نیز به خوبی عمل می کنند.