کاربرد اسپری ها و دلیل اختراع آن

این سوال ممکن است برای شما هم پیش بیاید که برای اولین بار اسپری ها در کجا و به دست چه کسی ساخته شد. آیا این محصول را میتوان یک محصول مدرن دانست ؟ یا در سالها قبل نیز نمونه های اولیه از آن وجود داشته است.

مواد و محتویات این قوطی ها در شرایط خاص به صورت مایع درآمده اند.
این ماده را پروپلانت و یا پیش برنده مینامند.  این مایع در زمانی که تحت دمای بالا قرار میگیرد
به حالت گازی در می آید. این اتفاق باعث منفجر شدن قوطی اسپری مشود.
در صورتی که دکمه بالای اسپری را فشار میدهیم مایع از طریق لوله به بیرون هدایت میشود و چون در فشار کمتری قرار میگیرد به دلیل کاهش فشار این مایع به شکل گاز تغییر حالت می دهد و به خاطر شکل مخصوص دهانه به سمت مکان مورد نظر پاشیده میشود.

6%
در انبار موجود نمی باشد